Mc-Home wie is wie - McHome

Ga naar de inhoud
Wie is Mc-Home?

Mc-Home.nl
Het is voor een particuliere opdrachtgever erg lastig om een mooi ontwerp te vinden zeker als het ook nog wat moderns moet zijn. Daarnaast moet het ook allemaal betaalbaar zijn en blijven. Mc-Home.nl is een web-portaal waar particuliere opdrachtgevers mooie woningontwerpen kunnen zoeken en ze ook vinden. Tevens wordt er allerhande informatie gegeven over alle zaken die met het eigenlijke bouwen te maken hebben, zoals bouwsystemen, installaties, gevelafwerkingen, etc.

Mc-Home.nl is een geregistreed merk welke leidt naar het staalframebouwbedrijf ATLANTA MBS en heeft tot doel om particuliere opdrachtgevers geintereseerd te krijgen voor deze moderne manier van woningen bouwen. Via het invullen van het contact-formulier komt de aanvrager in contact met die partij die hij op dat moment nodig heeft. Dat kan een aangesloten architect of een bouwkundig tekenbureau zijn, maar ook een calculatiebureau voor het maken van een begroting voor een ontwerp tot het zoeken (en vinden) van een uitvoerende partij dus een aannemer, deel-aannemer of bouwcollectief. Het gezamelijke doel is mooiere, betere en betaalbare bouw in Nederland naar een hoger plan te brengen.   

Architecten en de ontwerpen op de site
De website wordt steeds weer voorzien van nieuwe ontwerpen die mede worden aangedragen door de geselecteerde en participerende Architecten uit heel Nederland en Belgie. Een Architect wordt pas een Mc-Home Architect als hij heeft bewezen mooie ontwerpen te kunnen maken waarbij rekening moet worden gehouden met het bouwbudget. landelijk zijn zelfstandige architecten en / of architectenbureaus aangesloten bij Mc-Home.
Het betreft dus geen catalogusbouw ofschoon reeds getekende ontwerpen regelmatig, in aangepaste vorm volgens specifieke klantwensen, opnieuw worden uitgevoerd. Als u opdracht heeft gegeven voor het maken van een specifiek Sxhetsontwerp kunt u tevens een begroting laten bijmaken. Dit geheel wordt gepresenteerd en samen met de opdrachtgever getoetst op haalbaarheid. Vrijheid , blijheid en men gaat pas definitief in zee als het goede gevoel er is en de aanvrager ervan overtuigd is met de juiste partijen aan tafel te zitten.

Prijzen en kosten van de getoonde ontwerpen
Alle ontwerpen op de site zijn specifiek ontworpen voor opdrachtgevers en achter elk ontwerp ligt een sluitende begroting. Als u een leuk ontwerp ziet en wilt weten wat die woning kost stuurt u een mail en vraagt daarin de bouwsom. U ontvangt dan per mail de begroting waarop exact staat wat er allemaal geleverd wordt. Geen enkele woning is 2 x gelijk gebouwd; altijd worden er vanwege wensen van de opdrachtgever, kaveleisen of bouwbudget aanpassingen gemaakt.  

Bouwsystemen en installaties
Nieuwe bouwsystemen rukken op en het is jammer als de opdrachtgever daarvan niet op de hoogte is. Hetzelfde geld voor verwarmings- en koelinstallaties, de ontwikkeling daarvan gaat mogelijk nog sneller. Na de ontwerpfase wordt samen met de gespecialiseerde adviseurs het beste bouwsysteem en de bijbehorende installaties uitgezocht. Na de ontwerpfase volgt het bouwen door erkende Mc-Home bouwpartners.

Samenwerken ten behoeve van de opdrachtgever
Vooraf conformeren de ontwerp- en bouwpartijen zich om zich maximaal in te spannen voor de opdrachtgever (definitie: dat is hij die alles betaald). Het opzetten van deze betrekkelijk nieuwe manier van ontwerpen - en bouwen vergde enige tijd en energie maar alle partners zijn er trots op en dat zal de opdrachtgever tijdens het hele ontwerp en bouwproces merken.

Ga naar de Ontwerpen

Ga naar de Bouwsystemen

Ga naar de Installaties

Terug naar de inhoud