bouwsystemen - McHome

plaatje
logo mchome
Ga naar de inhoud

Bouwsystemen

Welke bouwmethode kies ik?  Bouw in ieder geval ENERGIEBEWUST met Mc-home.nl.

Duurzaam bouwen: Actief of Passief

in de duurzame bouw staan 2 concepten, ogenschijnlijk, recht tegenover elkaar. Zogenaamde "passieve" woningen worden ontworpen en gebouwd met grote raampartijen op het zuiden om zoveel mogelijk zonlicht binnen te laten. Door kierdichte isolatie wordt tot 90% bespaard op de energierekeningen. Bij "actieve" bouwconcepten zijn het installaties die voor stroom en warmte zorgen. Een warmte-koudepomp maakt gebruikt de aanwezige bodemkoude  en warmte als buffer voor het aanmaken van warm of koud water voor de vloerverwarming in de winter. Zonnepanelen en zonneboilers zorgen voor de stroom en de warme douche. Hoewel heftige internetdiscussies tussen voor- en tegenstanders anders doen vermoeden worden beide concepten ook (en steeds vaker) door elkaar gebruikt.

De keus voor het bouwsysteem voor uw nieuwe woonhuis wordt bepaald door een paar factoren:

  • aan welke (steeds strengere) bouweisen moet u voldoen?
  • hoe energiezuinig moet uw nieuwe woonhuis worden?
  • wat is uw bouwbudget?
  • Hoe lang mag de bouw duren?
  • wilt u fijne akoustiek?
  • wilt u een woning met een gezond binnenklimaat?
  • Wilt u een woning die warm is in de winter en koel in de zomer?  

Nog veel bouwers gaan niet mee in de nieuwe tijd en blijven doorgaan met het toepassen van verouderde bouwmethoden. Modern bouwen verreist meer kennis van isolaties, het dichten van kieren (klinkt primitief maar is een kunst op zich), inzicht in bouwfysica en ook moet de moderne bouwer zich constant bijscholen op het gebied van installaties. We kunnen dus gerust stellen dat, bij het bouwen van een modern opererende woning, alle zaken vooraf goed moeten worden onderzocht en op elkaar afgestemd.  

Bij een actieve bouwconcept worden er meer installaties ingezet zoals bijvoorbeeld warmtepomen en zonneboilers. Bij passieve bouw gaat men meer uit van een beter gebouwd gebouw. zolas u boven hebt kunnen lezen is er nogal wat discussie gaande. De vraag die echter gesteld moet worden: is de inzet van warmtepompen als oplossing voor het steeds lagere EPC getal (de energiezuinigheid van een woning) al rendabel? Uiteraard is het van belang het verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, doch bij een beter gebouwde woningen is het erg lastig om binnen de levensduur van een dergelijke installatie de kostprijs terug te verdienen.

Als we de recente ontwikkelingen volgen is de kans groot dat vol-electrische verwarmingssystemen, in combinatie met pv-panelen voor het opwekken van de benodigde electriciteit, warm-waterboilers en een goed ventilatiesysteem met warmteterugwinning het uiteindeljke totale installatiesysteem voor vrijstaande of voor geschakelde woningen wordt. Met name de voorspelde verhoging van de capaciteit van PV panelen zal een belangrijke gaan spelen. Totale all-electric systemen worden nu standaard toegepast vanwege het dichtdraaien van de gaskraan in Nederland. Mc-Home heeft ervaring met alle onder genoemde systemen. Het is en blijft gewoon een kwestie van goed doorrekenen en daar mag u bij een traject met eem Mc-Home partner vanuit gaan. Wij dienen maar één belang: die van onze opdrachtgever en dat bent u.

McHome weet hoe het ontwerpen en bouwen van échte energiezuinige en energieneutrale woningen in zijn werk gaat en adviseert u graag. Graag verwijzen we u, in dat verband, ook naar de site van passiefbouwen. Het passief bouwen model gaat uit van het vooraf bepalen en vastleggen van een maximaal energieverbruik. Bij gangbare rekenmodellen (de EPC) gaat men uit van de opgaaf van leveranciers.  

McHome weet hoe een energiearme en passieve woning tot stand moet komen. Dat begint op de tekentafel en verplaatst zich via het productiebedrijf van het casco naar de bouwplaats.

Welk van de onderstaande bouwsystemen u ook kiest; voor McHome beginnen ze allemaal met de basisprincipes van Passief Bouwen en de Trias Energetica: eerst beter bouwen, dan de rest.

Verder onder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen van verschillende bouwsystemen.
 

Accumuleren of niet-accumuleren, dat is de vraag!
 
Accumuleren betekend opladen. Met accumuleren binnen de woningbouw bedoelen het opladen ( of opnemen) van warmte door de binnenmuren. Een woning die accumuleert is per definitie een woning met veel massa, dus gebouwd met zware materialen als beton, kalkzandsteen of gebakken stenen. Accumulatie in de zomer is een vervelend fenomeen: uw woning wordt steeds warmer zodra er buitenwarmte de woning binnendringt. In een zware bouw is deze warmte er slechts met moeite of met de inzet van energieslurpende installaties er weer uit te krijgen. Over het relatieve voordeel van accumuleren van muren is men het in de bouwwereld wel snel eens: je blijft energie steken in iets wat maar voor een klein deel redement geeft.
 
Bij lichte bouw staalframebouw accumuleren de wanden niet. Het voordeel hiervan is dat er ook geen energie hoeft te worden gestoken. Omdat de wanden geen warmte opnemen zal de woning in de zomer iets sneller opwarmen. Door het openen van enekle ramen en het in de ( automatische) spuistand zetten van de balansventilatie wordt de opgewarmde lucht de woning uitgetransporteerd, zonder de hulp van extra installaties. Op deze manier koelt de woning snel weer af en met name op de slaapkamers levert dit een groot comfort voordeel op want niets zo vervelend als in een hete kamer moeten slapen.

Een energiearm gebouwde woning met een licht bouwsysteem is in de winter erg behaaglijk doordat er op een erg efficiente manier lucht wordt ververst zonder dat er ramen op roosters open staan. Bij de Staalframebouw komt dan nog het voordeel dat er relatief grote diameters buis in het vloersysteem kunnen worden ingebracht. De grote diameters zorgen voor een rustig en stil verversingssysteem. er is dan nog maar weinig energienodig om de woning warm te krijgen, en dat is het voordeel van lichter bouwen.

Als men uitgaat van de trias energetica en passief bouwen gedachte is het ook veel logischer om voor een non-accumulerend systeem te kiezen: wat niet wordt gebruikt, wordt ook niet opgewekt. En dat is en blijft de basis gedachte van passief bouwen.

*In een moderne woning zit tegenwoordig een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning. Dit systeem zorgt ervoor dat verse lucht van buiten (en niet frisse lucht zoals we soms horen) wordt voorverwarmd zodat het met ca. 90 % van de woning warmte wordt ingebracht in de verblijfsruimtes.
Bouwen met een aannemer of een bouwteam?
U kunt uw nieuwe woning ook zonder (hoofd)aannemer bouwen.
Wilt u meer weten? Neem contact op!

Het begint bij beter bouwen: Passief bouwen als uitgangpunt!


De term passieve woning staat voor een specifieke bouw-standaard voor woningen met een comfortabel binnenklimaat, gedurende zowel het zomer- als het winterseizoen, met een beperkt verwarmings-systeem en zonder toepassing van actieve koeling.
Een passieve woning heeft een hoge mate van thermische isolatie met een thermisch onderbroken constructie, goede kierdichting en maakt gebruik van passieve zonne-energie.

Een goed binnenklimaat is verzekerd door een gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmte terugwinning. Hernieuwbare energiebronnen kunnen worden aangewend om in de resterende energievraag te voorzien, waarmee een energieneutrale woning kan worden gerealiseerd.

meer informatie op de website www.ikbouwpassief.nl

www.Mc-Home.com staalframebouw in nederland belgie en deutschland
www.Mc-Home.com staalframebouw in nederland belgie en deutschland
DE BESTE PRIJS / KWALITEIT VERHOUDING

Licht staal - Staalframebouw

De nieuwste trend op bouwgebied is het toepassen van licht stalen constructies. Maar wat is nieuw: het werd 60 jaar geleden al aangewend door Philips om snel nieuwe woningen te bouwen. In Nederland zijn meedere producenten actief en het gebruik van dit bouwsysteem neemt snel toe. De voornaamste reden is  de hoge en maatvaste kwaliteit, en het volledig kunnen laten mee-isoleren van de complete buitengevel.  
Voordeel ten opzichte houtskeletbouw is dat het een krimp en rekvrijsysteem is. Het complete casco (ook de binnenwanden, verdiepingvloeren en daken) bieden veel ruimte voor (extra) isolaties en het verwerken van moderne installaties. McHome heeft ervaring met deze manier van bouwen en kan het van harte aanbevelen.De mc-home.nl aannemers bouwden al meer dan 150 woningen met dit hoogwaardige systeem. Zie verder onder voordelen van dit systeem ten opzichte van andere bouwsystemen.

nog meer informatie op www.atlanta-mbs.com

lees meer over tevreden opdrachtgevers die hun nieuwe woning is staalframebouw lieten bouwen.


ACTIE vanaf 1 juni 2023: LAGERE bouwprijzen voor Groningen, Drenthe en Overijssel en andere regio’s. Door extra ruimte bij de PREFAB-producent en regionale afbouwbedrijven gelden er aanzienlijke KORTINGEN op de bouwsommen. Vraag direct de prijslijsten met kortingen aan!

Houtbouw - houtskeletbouw

Houtskeletbouw (HSB) wordt al jaren in Nederland toegepast. Het biedt, net als staalframe ook een goede basis voor beter bouwen. Constructief zijn er echter wel beperkingen en het "levende" karakter van het materiaal vraagt perfecte verwerking en optimale bescherming tegen weersinvloeden. Een houtskeletbouw kent, door het hoge prefab gehalte, een relatief korte bouwtijd. Nederland kent in tegenstelling tot Duitsland geen norm voor het toe te passen hout (VKH = vollkonstruktionsholz), dit werkt vaak in de hand dat andere producten worden ingezet dan eigenlijk zou moeten.
Mc-Home.nl duitse houtskeletbouw
Massief Passief

Met massief-passief wordt bedoeld dat het passiefhuis op de traditionele manier wordt gebouwd, dus met een luchtspouw en massieve materialen als beton ,keramische bouwstemen en gevelsteen. Deze manier van bouwen creëert dikke buitengevels (tot wel 60 cm) waardoor er, ten opzichte van volledig isolerende systemen, veel binnenruimte verloren gaat of uw nieuwe woning een veel ruimere buitenjas krijgt. U betaald altijd op basis van de buitenafmetingen van uw nieuwe woning.    


mc-home.nl massief passief bouwijze met recticel
Stenen bouw traditioneel

Het bouwen met stenen is in Nederland nog steeds het meest toegepast. Het basismateriaal geeft een solide basis voor een goed gebouw. Het vol-steen materiaal veroorzaakt wel behoorlijk dikkere buitenmuren in vergelijking met vol-geïsoleerde bouwsystemen zoals staalframebouw. Bouwen met stenen wordt nog steeds gezien als erg vertrouwd en solide, maar dat is sterk aan het veranderen.
De steeds verhogende EPC normen (de energiezuinigheid) vraagt om steeds dikkere isolaties en dan bieden vol-geïsoleerde bouwsystemen meer mogelijkheden en worden de kosten automatisch lager. Mc-Home.nl kan haar ontwerpen ook uitvoeren in deze bouwmethode.

  
mc-home.nl tradtioneele bouwwijze
DENKEND AAN DE VOLGENDE GENERATIES

Ecologisch bouwen  / BIO-BASED

Om ecologisch of biobased te bouwen moeten er andere basismaterialen worden toegepast. Het produceren van die materialen moet zo weinig Co2 uitstoot veroorzaken. Om te beginnen is de dragende constructie vaak van hout. Als er staalframe wordt toegepast spreken we van Eco-Hybride.  
De toegepaste isolatiematerialen zijn vaak  houtwolvezel en cellulose. Deze bouwmetode wint ook snel terrein in Nederland.
mc-home.nl eco-hybride  staalframebouw met ecologische isolatiematerialen houtwol en cellulose
mc-home.nl aardbevingsbestendige bouw in staalframebouw woningen te groningen
mc-home.nl aardbevingsbestendige bouw in staalframebouw woningen te groningen
OPLOSSINGSGERICHT BOUWEN

Aardbevingsbestendig bouwen

Aardbevingen zijn in het noorden van het land een groot probleem. Het bouwen van nieuwe woningen staat, mede daardoor, op een laag pitje, terwijl dat niet nodig is. Volgens constructeurs is het bouwen met lichte constructies dé oplossing voor het probleem. Lichte constructies zoals staalframebouw hebben een aanmerkelijk lager gewicht dan betonnen of stenen constructies. Ook worden bij een staalframebouw casco de verschillende componenten van het gebouw, zoals wanden en vloeren, aan elkaar bevestigd. Daardoor zal bij een aardbevingsklap het hele gebouw meebewegen. Dit geeft vele malen minder schade en veelal is er helemaal geen sprake van schade. McHome heeft ervaring met bouwen met deze systemen in Groningen en omstreken en informeert u graag!
Stuur een mail voor een GRATIS adviesgesprek!
Terug naar de inhoud